Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν.ΑΧΑΙΑΣ: ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΡΗΤΗ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΗΠΕΙΡΟ-ΣΤΕΡΕΑ
ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(οδός Νόρμαν 5,τηλ.2610 421 205)
(Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ντέκε (Λευκάδα),
Μακρυνεία, Θέρμο, Ναύπακτο, Γαλατά)

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΑΓΡΙΝΙΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00
Σάββατο­ Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,21.00
ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.15, 06.45, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00
Σάββατο­ Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 06.45, 09.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00,19.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ­ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 11.40, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 19.00,21.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.50, 07.30, 08.50, 11.10, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 07.20, 09.40, 11.10, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ­ΑΙΤΩΛΙΚΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 11.40, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
ΑΠΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες  αναχώρησης: 05.40, 07.10, 08.30, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες  αναχώρησης: 09.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΜΥΤΙΚΑΣ
( αλλαγή λεωφορείου στο Μεσολόγγι)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 10.00, 15.30
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 10.00, 15.00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ­ΑΣΤΑΚΟΣ
Καθημερινές &Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 11.30, 18.00
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ­ΜΥΤΙΚΑ
Καθημερινές &Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρα αναχώρησης: 13.00
ΑΠΟ ΜΥΤΙΚΑ­ ΑΣΤΑΚΟ
Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες
ώρα αναχώρησης: 07.00
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ­ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες
ώρα αναχώρησης: 08.10, 13.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (με αλλαγή λεωφορείου στο Αγρίνιο)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00,14.10, 17.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 10.00, 12.00,14.00, 15.00, 17.00
ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.00, 05.45, 07.15, 08.00, 09.45, 10.00, 12.45, 14.45, 16.00, 17.30, 19.30,
20.00
Σάββατο ώρες αναχώρησης:05.15, 06.15, 10.00, 10.15, 11.00, 13.30, 15.15, 16.00, 17.30, 19.30,
20.00
Κυριακή και Αργίες ώρες αναχώρησης: 06.00, 06.15,
ΑΠΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.00, 07.50, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.40, 20.40
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 07.00, 07.50, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.40, 20.40
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ­ΒΟΝΙΤΣΑ (με αλλαγή λεωφορείου στο Αγρίνιο)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΒΟΝΙΤΣΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 14.10, 17.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 14.00, 17.00
ΑΠΟ ΒΟΝΙΤΣΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 08.00, 11.00, 16.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 10.00, 16.003
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ­ΝΤΕΚΕ (περιοχή της Λευκάδας)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΝΤΕΚΕ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 14.10
Σάββατο­Κυριακή
ώρες αναχώρησης: 08.00, 14.00
ΑΠΟ ΝΤΕΚΕ(­ ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.55, 11.50, 14.15, 16.18
Σάββατο­Κυριακή
ώρες αναχώρησης: 11.50, 14.15, 16.18
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ­ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ­ΘΕΡΜΟ
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ­ΙΤΕΑ­ΔΕΛΦΟΥΣ
(αλλαγή λεωφορείου στην Ιτέα και τους Δελφούς),
(παρακαλώ κοιτάξτε και το δρομολόγιο του  Νομού Φωκίδος στη Ναύπακτο)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.15, 08.00, 10.15, 13.45, 14.50, 17.15, 20.35
Σάββατο
ώρα αναχώρησης: 13.30
ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ­ΙΤΕΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.30, 08.30, 11.00, 13.00, 18.45
ΑΠΟ ΙΤΕΑ­ΔΕΛΦΟΥΣ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.15, 07.15, 08.45, 10.45, 13.00, 13.15, 15.45, 17.45, 20.45
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΓΡΙΝΙΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10, 17.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00,10.00, 12.00, 17.00
ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ­ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ
ώρες αναχώρησης: 11.40
ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ­ΘΕΡΜΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 09.30, 12.30, 14.30, 17.30
ΑΠΟ ΘΕΡΜΟ­ΑΓΡΙΝΙΟ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές  &  Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.45, 15.00, 17.00, 20.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 13.00, 15.00, 20.004
ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΥΣ­ΙΤΕΑ­ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ­ ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΥΣ­ΙΤΕΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.00, 08.20, 10.15, 13.15, 15.45, 20.15, 22.15
ΑΠΟ ΙΤΕΑ­ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 11.20, 14.30, 16.45, 21.00
Κυριακή ώρες αναχώρησης: 11.20, 14.30, 16.45
ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.20, 06.30, 07.20, 08.00, 11.00, 13.20, 16.30, 18.00
Σάββατο
ώρα αναχώρησης: 07.15, 09.00
Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 07.15
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΓΑΛΑΤΑ
Καθημερινές & Σάββατο, Κυριακή και Αργίες
ώρα αναχώρησης: 19.00
ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ­ ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές & Σάββατο, Κυριακή και Αργίες
ώρα αναχώρησης:  07.30
ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τηλ. 26410 54444, 26410 22538
ΚΤΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ τηλ. 26310 22371
ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ τηλ. 26320 22227
ΚΤΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ τηλ. 26460 41133
ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ τηλ. 26420 22225
ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τηλ. 26450 26085
ΚΤΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ τηλ. 26340 27224
ΚΤΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ για το Νομό Φωκίδος τηλ. 26340 27241
ΚΤΕΛ ΙΤΕΑΣ τηλ. 22650 32336, 22650 32336
ΚΤΕΛ ΔΕΛΦΩΝ για το Νομό Φωκίδος τηλ. 22650 82317, 22650 292585
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
(οδός Ζαΐμη 2 & Όθωνος Αμαλίας, τηλ.2610 623 886)
Αθήνα, Αίγιο, Θεσσαλονίκη, Καλάβρυτα, Κέρτεζη, Δάφνη, Πύργος, Ιωάννινα, Τρίπολη,
Καλαμάτα, Άργος, Καρδίτσα, Βόλος
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΘΗΝΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 02.30, 05.00, 05.45, 06.00 (εξπρές), 06.30, 07.15, 07.45 (εξπρές) 08.15,
09.00, 09.30 (εξπρές) , 10.00, 10.30 (εξπρές), 11.00, 11.30 (εξπρές), 11.45, 12.30, 13.15, 13.30
(εξπρές), 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 (εξπρές), 16.00, 16.30 (εξπρές), 17.00, 17.30 (εξπρές) 18.00,
18.30, 19.00 (εξπρές), 19.30, 20.15, 21.00, 21.45
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 02.30, 05.00, 05.45, 06.00 (εξπρές), 06.30, 07.15, 07.45 (εξπρές) 08.15,
09.00, 09.30 (εξπρές) , 10.00, 10.30 (εξπρές), 11.00, 11.30 (εξπρές), 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
(εξπρές), 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 (εξπρές), 16.00, 16.30 (εξπρές), 17.00, 17.30 (εξπρές) 18.00,
18.30, 19.00 (εξπρές), 19.30, 20.15, 21.00, 21.45
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 06.15 (εξπρές), 06.45, 07.30, 08.00, 08.30 (εξπρές), 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 (εξπρές), 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 (εξπρές), 13.00, 13.30, 14.00 (εξπρές), 14.30,
15.00(εξπρές), 15.30, 16.00 (εξπρές), 16.30, 17.00 (εξπρές), 17.15, 17.45, 18.00 (εξπρές), 18.30,
19.00 (εξπρές), 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.45
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 05.50 (εξπρές), 06.45, 07.30, 08.00, 08.30 (εξπρές), 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 (εξπρές), 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 (εξπρές), 13.00, 13.30, 14.00 (εξπρές), 14.30,
15.00(εξπρές), 15.30, 16.00 (εξπρές), 16.30, 17.00 (εξπρές), 17.15, 17.45, 18.00 (εξπρές), 18.30,
19.00 (εξπρές), 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΑΙΓΙΟ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 13.00, 13.45, 14.15, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 13.00, 13.10, 13.45, 14.15,
15.00, 15.15, 16.00, 17.00, 18.00, 19.15, 20.30, 22.15
ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές & Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 05.55, 06.30, 07.10, 08.00, 08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.006
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 08.30, 12.15, 15.15, 21.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.30, 12.00, 15.15, 21.00
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές & Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.15, 11.15, 15.15, 21.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ­ΚΕΡΤΕΖΙ (με αλλαγή λεωφορείου στα Καλάβρυτα)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.30, 07.15, 13.10, 16.00,
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 07.15, 16.00
ΑΠΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.15, 08.30, 11.00, 14.00, 16.45
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.30, 16.45
ΑΠΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ­ΚΕΡΤΕΖΙ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 13.00, 18.15
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
Δεν εκτελείται δρομολόγιο
ΑΠΟ ΚΕΡΤΕΖΙ­ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.15, 14.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
Δεν εκτελείται δρομολόγιο
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΔΑΦΝΗ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 05.30
Σάββατο
ώρα αναχώρησης: 06.30
ΑΠΟ ΔΑΦΝΗ­ ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές& Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 04.15 από τη διασταύρωση στο δρόμο προς Τρίπολη.7
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΠΥΡΓΟΣ
Καθημερινές& Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 05.30, 06.45, 09.30, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 17.00, 18.30, 20.30
ΑΠΟ ΠΥΡΓΟ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές& Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 05.30, 06.45, 08.15, 09.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00, 20.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΤΡΙΠΟΛΗ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 07.15, 14.00
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 14.00
ΑΠΟ ΤΡΙΠΟΛΗ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές
ώρες αναχώρησης: 06.00, 14.45
Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 14.45
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καθημερινές& Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.00, 14.30
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές& Σάββατο­Κυριακή και Αργίες
ώρες αναχώρησης: 08.30, 14.30
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δευτέρα­Τρίτη­Τετάρτη­Πέμπτη­Σάββατο
ώρες αναχώρησης: 08.15, 14.45, 17.30
Παρασκευή­Κυριακή
ώρες αναχώρησης: 08.15, 12.30, 14.45, 17.30
ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ­ΠΑΤΡΑ
Δευτέρα­Τρίτη­Τετάρτη­Πέμπτη­ ­ Σάββατο­
ώρες αναχώρησης: 09.00, 12.00, 14.30, 17.30
Παρασκευή­ Κυριακή
ώρες αναχώρησης: 09.30, 14.308
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΑΡΓΟΣ
Κάθε Παρασκευή
ώρα αναχώρησης: 16.30
ΑΠΟ ΑΡΓΟΣ­ΠΑΤΡΑ
Κάθε Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 19.00
ΚΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ τηλ. 210 5136185
ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ τηλ. 26910 28787
ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΥΣ τηλ. 27510 67324
ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ. 2310 595425
ΚΤΕΛ ΠΥΡΓΟΥ τηλ. 26210 20600
ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τηλ. 27210 23145
ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ τηλ. 24210 25527
ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ τηλ. 24410 21411
ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ τηλ. 26920 22224
ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τηλ. 26510 26286
ΚΤΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ τηλ. 2710 242086
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δευτέρα, Παρασκευή και Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 15.15
ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ­ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 15.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ ΒΟΛΟΣ
Καθημερινές εκτός Σαββάτου
ώρες αναχώρησης: 15.30
ΑΠΟ ΒΟΛΟ­ΠΑΤΡΑ
Καθημερινές εκτός Σαββάτου
ώρες αναχώρησης: 15.009
ΚΤΕΛ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(οδός Όθωνος Αμαλίας 47, τηλ.2610 220 993, ώρες λειτουργίας: καθημερινά 08.00­
20.30 ενώ Σάββατο και Κυριακή 08.00­15.30 και 17.30­20.00)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΖΑΚΥΝθΟΣ
Δευτέρα­ Σάββατο
ώρες αναχωρήσεων: 08.40, 11.30, 15.00, 19.30
ώρες αφίξεων: 11.40, 14.30, 18.00, 22.30
Κυριακή ώρες  αναχωρήσεων: 08.40, 12.45, 15.00, 19.30
ώρα αφίξεων: 11.40, 15.45, 18.00, 22.30
ΑΠΟ ΖΑΚΥΝθΟΣ­ΠΑΤΡΑ
Δευτέρα­Σάββατο
ώρες αναχωρήσεων: 05.00, 07.30, (11.00 πρός Αθήνα), 14.30, 19.00
ώρες αφίξεων: 08.00, 10.30, 17.30, 22.00
Κυριακή ώρες αναχωρήσεων: 07.30, (12.00 πρός Αθήνα), 14.30, 19.00
ώρες αφίξεων: 10.30, 17.30, 22.00
Σημείωση! Οι επιβάτες παρακαλούνται κατά την επιστροφή τους να αγοράζουν το
εισιτήριό τους από το ΚΤΕΛ, καθώς από την Κυλλήνη πρός Πάτρα δεν είναι πάντα
βέβαιο αν θα υπάρχουν θέσεις στο λεωφορείο.
ΚΤΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  τηλ. 26950 2222410
ΚΤΕΛ  ΛΑΜΙΑΣ/ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/
ΧΑΝΙΩΝ
( οδός Όθωνος Αμαλίας 58, τηλ. 2610 274 938)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΛΑΜΙΑ (Οθ.Αμαλίας 58, Πάτρα)
Καθημερινά
ώρα αναχώρησης: 16.15
ώρα άφιξης: 19.15
(υπάρχουν και αναχωρήσεις από το ΚΤΕΛ Αχαϊας Ζαϊμη 2 &Οθ.Αμαλίας, Πάτρα )
ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ­ΠΑΤΡΑ (Παπακυριαζή 27, Λαμία)
Καθημερινά
ώρα αναχώρησης: 12.30
ώρα άφιξης : 15:30
(υπάρχουν και αναχωρήσεις από το ΚΤΕΛ Αχαϊας, Θερμοπυλών & Νικοπόλεως 1,Λαμία)
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΤΡΙΚΑΛΑ
Δευτέρα­Τετάρτη­Παρασκευή­Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 14.30
ώρα άφιξης: 19.30
ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ­ΠΑΤΡΑ
Τρίτη και Πέμπτη
ώρα αναχώρησης: 09.45
ώρα άφιξης: 14.45
Παρασκευή και Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 15.00
ώρα άφιξης: 20.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΚΥΛΛΗΝΗ­ΠΟΡΟ­ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ώρα αναχώρησης: 10.00 και 18.00
ώρα άφιξης: 14.00 και 22:00
ΠΑΤΡΑ­ΣΑΜΗ­ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ώρα αναχώρησης: 11.30
ώρα άφιξης: 15.30
ΠΑΤΡΑ­ΣΑΜΗ­ΛΗΞΟΥΡΙ
ώρα αναχώρησης: 11.30
ώρα άφιξης: 15.30
ΠΑΤΡΑ­ΣΑΜΗ­ΙΘΑΚΗ
ώρα αναχώρησης:11.30
ώρα άφιξης: 15.3011
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ­ΠΑΤΡΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ­ΠΟΡΟ­ ΚΥΛΛΗΝΗ
ώρα αναχώρησης: 11.15
ώρα άφιξης: 15.15
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ­ΣΑΜΗ­ ΠΑΤΡΑ
ώρα αναχώρησης: 07.30 και 15.45
ώρα άφιξης: 11.30 και 19.45
ΛΗΞΟΥΡΙ ­ΣΑΜΗ­ ΠΑΤΡΑ
ώρα αναχώρησης: 06.45
ώρα άφιξης: 10.45
ΙΘΑΚΗ ­ΣΑΜΗ­ ΠΑΤΡΑ
ώρα αναχώρησης: 06.30, 16.00
ώρα άφιξης: 10.30, 20.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΛΕΥΚΑΔΑ
Παρασκευή  ώρα αναχώρησης: 15.15
Κυριακή  ώρα αναχώρησης: 20.15
ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑ­ΠΑΤΡΑ
Παρασκευή ώρα αναχώρησης: 9.00
Κυριακή  ώρα αναχώρησης: 17.00
Τα δρομολόγια για Λευκάδα και Κεφαλλονιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
αλλάζουν.
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΧΑΝΙΑ  (με λεωφορείο έως τον Πειραιά)
Δευτέρα­ Τρίτη ­Τετάρτη­ Παρασκευή­ Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 14.00
ώρα άφιξης στον Πειραιά  17.00
ώρα άφιξης στα Χανιά 06.00
ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ­ΠΑΤΡΑ
Τρίτη και Πέμπτη δεν έχει επιστροφή
Τις υπόλοιπες μέρες αναχώρηση στις 19.00 και άφιξη στις 10.00
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­ΗΡΑΚΛΕΙΟ (με λεωφορείο έως τον Πειραιά)
Δευτέρα­ Τρίτη­ Πέμπτη­ Σάββατο­ Κυριακή
ώρα αναχώρησης: 15.30
ώρα άφιξης στον Πειραιά: 18.30
ώρα άφιξης: 06.00
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ­ΠΑΤΡΑ
Δευτέρα­Τετάρτη­Παρασκευή­Σάββατο­Κυριακή
ώρα αναχώρησης:19.00
Δευτέρα και Τετάρτη δεν έχει επιστροφή12
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΑΠΟ  AMΦΙΣΣΑ­ΔΕΛΦΟΥΣ
Καθημερινές
ώρες  αναχώρησης: 05.00, 07.00, 08.30, 09.45, 12.45, 15.30, 17.30, 20.15
ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΥΣ­ΑΜΦΙΣΣΑ
Καθημερινές
ώρες  αναχώρησης: 06.30, 08.20, 10.15, 14.20, 15.30, 18.30, 20.30
ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τηλ. 26710 25222
ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ τηλ. 22310 51345
ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τηλ. 2810 245020
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ τηλ. 2810 93052
ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ τηλ. 22650 28226
ΚΤΕΛ ΙΤΕΑΣ τηλ. 22650 32336, 22650 32336
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ­(ΑΜΦΙΣΣΑ)­ΙΤΕΑ­ΔΕΛΦΟΥΣ
Δευτέρα έως Σάββατο
ώρα αναχώρησης: 12.30, 18.00
ώρα άφιξης: 18.00
Κυριακή ώρα αναχώρησης: 18.00
ώρα άφιξης: 00.00
ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΥΣ­ΙΤΕΑ­Π


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου