Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ: ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δρομολόγια Λεωφορείων

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.50, 06.30, & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.00,21.45,22.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ 05.50, 08.00, 10.00, 12.30, 14.45, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 16.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ 05.50, 08.00***, 10.00, 12.30***, 14.45, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ 07.00, 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ 11.00
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ 06.45, 08.45* ,10.45* ,12.45, 14.45, 16.45* (16.45 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 14.45

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κάθε μέρα στις 9 το πρωί και στις 4 το απόγευμα από Χαλκίδα και από Θεσσαλονίκη για Χαλκίδα τις ίδιες ώρες.

ΑΙΔΗΨΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ - Φ. - ΑΘΗΝΑ 06.45*, 07.45, 10.30*, 12.30*, 13.30, 15.30*, 17.30
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ 05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10, 19.50
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 06.50, 14.00, 18.40
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.30, 06.00, 07.10, 07.45, 08.15, 08.45* , 09.50 10.50 12.05, 13.10, 14.10, 14.45, 16.10, 18.10, 19.50
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ.05.45, 7.30, 8.35, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30, 20.10
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ05.45, 06.20, 07.10, 07.30, 08.00, 08.30, 9.00*, 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 17.30*, 18.20, 20.10
ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.40*
ΓΥΜΝΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ .07.15, 09.15
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ - Φ. - ΑΘΗΝΑ 06.00*, 07.00, 12.45, 15.00*, 17.00
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 12.00
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΣΤΥΡΑ - Φ. - ΑΘΗΝΑ 08.15
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.30, 13.30***
ΚΥΜΗ - ΑΘΗΝΑ 06.00, 08.45, 11.00, 15.00, 18.45
ΚΥΜΗ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 06.00***, 13.00***, 17.00***
ΚΥΜΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.00, 07.10, 08.45, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45
ΟΞΥΛΙΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ 07.10
ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.45, 11.10, 13.50, 16.30
ΠΑΤΡΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ. 14.30 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ 05.00 & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 19.30, 20.15, 21.00, 21.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ 05.50, 07.05, 09.30, 10.00*, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
15.30, 16.00, 17.15, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΥΜΝΟ 05.50, 06.30, & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.00, 21.45, 22.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 05.50, 07.05, 08.15, 09.30, 10.00*, 10.30, 11.15 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45, 15.30, 16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 20.15, 21.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 05.50***, 13.00, 17.40
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ 05.50, 07.05, 09.30, 11.15***, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ 08.30 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ 12.30***, 14.30***
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 12.30, 14.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΛΙΜΝΗ 08.15, 12.30, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΡΟΒΙΕΣ 12.30, 17.15

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.30 & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.00, 21.45, 22.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ 06.30, 08.00, 10.00, 11.00, 12.30, 14.45, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 16.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ 06.30, 08.00***, 10.00, 12.30***, 14.45, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ 07.00, 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ 11.00
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ 06.45,08.45*,10.45*,12.45,14,45,16.45*
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 14.45
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ - Φ. - ΑΘΗΝΑ 06.45*, 07.45,10.30*,12.30*,13.30,15.30*,17.30
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ 05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10, 19.50
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 18.40
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.30, 07.10, 08.15, 08.45*, 09.50, 12.05, 13.10,14.10, 14.45, 16.10, 18.10, 19.50
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ 05.45, 7.30, 8.35, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30, 20.10
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.45, 06.20, 07.30, 08.30, 9.00*, 9.25, 10.10, 10.45, 12.25, 13.30, 14.30, 15.10, 16.30, 17.30*, 18.20, 20.10
ΓΥΜΝΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ 07.10, 09.15
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ - Φ.ΑΘΗΝΑ 06.00*, 07.00, 12.45, 15.00*, 17.00
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 12.00
ΚΥΜΗ - ΑΘΗΝΑ 06.00, 08.45, 11.00, 15.00, 18.45
ΚΥΜΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.00, 08.45, 11.00, 15.00, 18.45
ΟΞΥΛΙΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ 07.10
ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.45, 13.50, 16.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ 05.30 & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 19.30, 20.15, 21.00, 21.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ 07.40, 09.30, 11.15, 12.15, 14.00,16.00, 17.15, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΥΜΝΟ 08.15, 10.30, 13.30, 14.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 07.40, 08.15, 09.30, 10.30, 11.15,.12.15 13.30, 14.00, 14.45, 16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 17.40
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ 07.40, 09.30, 11.15***, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ 12.30***, 14.30***
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 12.30, 14.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΛΙΜΝΗ 08.15, 12.30, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΡΟΒΙΕΣ. 12.30, 17.15

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.30, 07.00, 08.00 ΚΑΘΕ 45 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 15, 15.30 ΚΑΙ ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 22.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ 06.30, 08.00***, 10.00, 12.30, 14.45, 18.00, 19.00, 20.40
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 18.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ 06.30, 08.00***, 10.00, 12.30***, 14.45, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ 07.00, 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ 16.00
ΑΘΗΝΑ - Φ.ΑΙΔΗΨΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ 06.45, 08.45*, 10.45*, 12.45, 14.45, 16.45*
ΑΘΗΝΑ - Φ.ΒΑΣΙΛΙΚΑ 14.45
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ - Φ. - ΑΘΗΝΑ 07.45, 10.30*, 12.30*, 13.30, 15.30*, 17.30
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ 05.30, 07.10, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10,18.10, 19.50
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 20.15
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.30*, 07.10, 09.50, 12.05, 14.10,16.10, 18.10, 19.50
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ 05.45*, 7.30, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30,18.25, 20.10
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.45*, 07.30, 08.30, 9.00*, 10.10,12.25, 14.30, 15.10, 16.30, 17.30*, 18.30, 20.00
ΓΥΜΝΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ 07.00*
ΙΣΤΙΑΙΑ - Φ. - ΑΘΗΝΑ 07.00, 12.45, 15.00*, 17.00
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 07.30
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 12.00
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΣΤΥΡΑ - Φ - ΑΘΗΝΑ 13.40
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ 13.40***
ΚΥΜΗ - ΑΘΗΝΑ 06.00, 08.45, 11.00, 15.00, 18.45
ΚΥΜΗ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 18.45***
ΚΥΜΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 06.00, 08.45, 11.00, 15.00,17.00, 18.45
ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 05.45, 11.10, 13.50, 16.30
ΠΑΤΡΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 11.30
ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ 14.00, 16.45*
ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ 08.15, 16.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ 06.15, 07.15, 08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 13.30 ΚΑΙ ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.00, 21.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ 07.40, 09.30, 11.15, 12.15*, 14.00,16.00, 17.15, 18.15 19.15, 20.15, 22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΥΜΝΟ 14.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ.07.40, 09.30, 11.15,.12.15*, 14.00, 14.45, 16.00, 17.15, 18.15, 19,15, 19.30, 20.15, 22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 19.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ 07.40, 09.30, 11.15, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ 12.30***, 14.30***
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ.12.30, 14.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΛΙΜΝΗ 08.15, 12.30, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΩΣΣΟΣ) - ΡΟΒΙΕΣ 12.30, 17.15

telephones
Xαλκίδα: 22210-20400
Αθήνα: 210-8317163
Θεσ/νίκη: 2310-595409
Ιωάννινα: 26510-41248
Αλιβέρι: 2223022208
Κύμη: 22220-22257
Κάρυστο: 22240-26303
Ιστιαία: 22260-52284
Αιδηψό: 22620-60211

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου